Általános Szerződési Feltételek a beszámolók.com oldal szolgáltatásainak használatához

Tartalomszolgáltató: Portál Média kft.

I. Fogalmak

 1. Szolgáltatás: erotikus partner keresést és választást elősegítő felhasználói tartalom részére tárhely szolgáltatás és közösségi kommunikációt szolgáló platform biztosítása internetes felületen.
 2. Szolgáltató: az oldal üzemeltetője, aki a Szolgáltatás működtetéséhez szükséges szoftvert, a weboldal design elemeit kifejlesztette, a domain nevet fenntartja, biztosítja a szükséges tárhelyet és a Szolgáltatást működteti.
 3. Felhasználó: az oldal látogatója, regisztrált felhasználója, hirdetője.
 4. Látogató: az a felhasználó, aki az oldalt regisztráció nélkül látogatja, az azon elhelyezett tartalmat böngészi és megtekinti.
 5. Regisztrált Felhasználó: az a felhasználó, aki az oldalra történő regisztrálást követően lehetőséget kap arra, hogy az oldalra tartalmat töltsön fel, különösen a hirdetőkkel kapcsolatos beszámolókat értékeléseket és hozzászólásokat tegyen közzé, és részt vegyen a közösségi kommunikációban.
 6. Hirdető: az a regisztrált felhasználó, aki erotikus partnerkeresés céljából hirdetés közzétételét kezdeményezni az oldalon.
 7. Kredit: a fizetéshez kötött Szolgáltatások igénybevételénél alkalmazott elszámolási eszköz.

II. A Szolgáltatás általános bemutatása:


A Szolgáltatás a 2001 évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontjában meghatározottak szerint tárhelyszolgáltatásnak minősül.

A Szolgáltatás célja az Interneten keresztül a Szolgáltató tárhelyén lehetőséget biztosítani erotikus partnert kereső hirdetések, beszámolók és értékelések elhelyezésére, bizonyos tartalmak egymással történő megosztására, közösségi kommunikációra, amelyek elősegítik a partnerek egymásra találását.

A Szolgáltatást csak 18. életévüket betöltött nagykorú személyek, szabad és önkéntes elhatározások alapján minden kényszertől és befolyástól mentesen vehetik igénybe.

A beszámolók. com oldalon a Szolgáltatás igénybevételére és használatára vonatkozó tudnivalókat, és jogi nyilatkozatokat tartalmazó információkon kívül minden más tartalom kizárólag a Felhasználók által feltöltött információ. A felhasználói tartalom valóságnak való megfeleléséért, teljességéért és jogszerűségéért a felelősség kizárólag az adott tartalmat feltöltő Felhasználót terheli.

A Szolgáltató a hirdetőkkel kötött szerződésben előírja, hogy hirdetést csak valós adattal és saját képet kell adhatnak fel. Mindemellett a Szolgáltató jogosult moderálni, de nem nem köteles, és nincs is lehetősége ellenőrizni a felhasználók által feltöltött tartalmat.

Amennyiben az tapasztalja, hogy az oldalon valótlan adatok, vagy más személy jogait, különösen emberi méltóságát, személyiségi jogait vagy szerzői jogát sértő tartalom került elhelyezésre, úgy kérjük, hogy ezt haladéktalanul jelezze a Szolgáltatónak, aki a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a regisztrált felhasználókkal és a hirdetőkkel kötött Szerződési Feltételek alapján megteszi a megfelelő intézkedéseket. Szerzői vagy védjegyjogot sértő tartalom eltávolítását a 2001. évi CVIII. törvény 13.§-ában rögzített értesítési –eltávolítási eljárás szabályai szerint végezzük.

A hirdetéseket a rendszer automatikusan generált listában rendezi, amely idézetet tartalmaz az egyes hirdetésekből az oldal forrásmegjelölésével (1 db kicsinyített, vágott kép). A hirdetések automatikus listába rendezése sem a Szolgáltató, sem a Regisztrált Felhasználók beszámolóban közölt értékítéletét nem tükrözi.

A beszámolókat a Regisztrált Felhasználók tölthetik fel. A beszámolók a Hirdetőkről a Felhasználók véleményét tükröző írások, és azok nem a Szolgáltató véleményét tartalmazzák. A rendszer a beszámolókat csak a megjelenített hirdetésekkel kapcsolatosan közli. Amennyiben a hirdetés az interneten megszűnik, és erről a Hirdető értesíti a Szolgáltatót, a kapcsolódó beszámolók az oldalról eltávolítása kerülnek.

III. A Szolgáltató szellemi tulajdona:


A beszamolok.com. weboldal,a design, a szoftverek,a domain név, a Szolgáltatás elnevezése, üzleti jellege, valamint az oldalon elhelyezett valamennyi tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, amely a hatályos jogszabályok alapján a szolgáltató javára védelem alatt áll.

Tilos az oldalon található bármilyen tartalom, információk jogosulatlan felhasználása, így különösen tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az oldal tartalmának (egészben vagy részben) más web oldalon történő megjelenítése, átvétele, kimásolása.

Az idézést, mint jogszerű felhasználást a Szolgáltató forrásmegjelöléssel, link formájában engedélyezi, azonban tiltott a hiperlink, azaz beszamolok.com oldal valamelyik aloldalára közvetlenül mutató link alkalmazása.

A hirdetők általa feltöltött fényképeket, videók vonatkozóan a Szolgáltatónak kizárólagos felhasználási joga van. Ezen túlmenően a Hirdetők képeinek, videóinak jogosulatlan felhasználása a Hirdetők személyiségi jogait is sértik, képmással való visszaélésnek és személyes adatok jogosulatlan felhasználásának minősül.

Bármilyen, a Szolgáltató szellemi tulajdonát vagy hirdetők személyiségi jogait, illetve személyes adatait érintő jogosulatlan felhasználás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, és megindítja a megfelelő (polgári és büntetőjogi) eljárást.

IV. Az oldal látogatásának, felhasználásának általános szabályai:


A szolgáltatást kizárólag csak nagykorú, tizennyolcadik életévüket betöltő személyek vehetik igénybe. Az oldalon történő belépéskor a Felhasználó ráutaló magatartással, az oldalra történő belépését biztosító linkre történő kattintással nyilatkozik arról, hogy saját nemzeti joga szerint nagykorú, elmúlt 18 éves, és hogy az oldal látogatását, az ott megjelenített erotikus tartalom böngészését és megtekintését állampolgársága szerinti vagy tartózkodási helye szerinti jogszabály nem tiltja, és az nem ütközik más, kötelező erejű előírásba.

Az oldalon történő belépéssel a Felhasználó elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Moderálási Alapelvek, az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseit, és a Szolgáltatás működésére és igénybevételére vonatkozó, az oldalon a Szolgáltató által nyilvánosságra hozott további rendelkezéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy e rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint kizárhatja az oldal szolgáltatásaiból, illetve amennyiben fizetős szolgáltatást vesz igénybe, úgy ebben az esetben a már megfizetett díj visszatérítését nem követelheti.

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A nem regisztrált felhasználó Látogatóként regisztráció nélkül szabadon böngészhet az oldalon, az ott nyilvánosan elérhető tartalmakat megtekintheti.

A Felhasználó az oldalt rendeltetésszerűen, a jogszabályoknak és a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásainak megfelelően jogosult használni. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely a Szolgáltató, a Szolgáltatás, a Hirdetők vagy Regisztrált Felhasználók jogait, érdekeit sérti.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszer statisztikát készíthet felhasználók kattintásairól és felhasználhatja azt a rendszert üzemeltető algoritmusában.

A Szolgáltató rögzíti a Látogató által használt IP címet, a meglátogatott oldalak URL-jét, a látogatás időpontját és időtartamát, ezen túlmenően a Szolgáltató nem gyűjt adatokat Látogatókról.

Tilos, és az oldal használatából való azonnali kitiltással járnak különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi cselekmények: A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult bármely Tartalmat indokolás nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenné tenni vagy a Rendszerből törölni. Szolgáltató a Tartalom hozzáférhetetlenné tételéből vagy törléséből eredő kárért nem felelős.

A Szolgáltató bármely jogellenes, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásaiba ütköző cselekmény esetén a Szolgáltatás használatából való kitiltáson túlmenően haladéktalanul megindítja a szükséges (polgári vagy büntetőjogi) eljárást.

V. Regisztrált Felhasználókra vonatkozó szabályok:


Az oldal bizonyos szolgáltatásainak igénybevételére, különösen beszámolók, értékelések írására, és a közösségi kommunikáció igénybevételére csak Regisztrált Felhasználó jogosult.

Az oldal használatának részletesebb feltételeiről az oldal bal oldali menüsávjában található „Vendégeknek” elnevezésű menüpont alatt tájékozódhatsz.

 1. A Regisztrált Felhasználó jogai és kötelezettségei:

  A Regisztrált Felhasználó az általa elért rangsornak megfelelően jogosult az oldalra tartalmat feltölteni, és igénybe venni a közösségi kommunikációs szolgáltatásokat. A rangsorhoz szükséges pontszámok megszerzésének módjáról a Rang Rendszer című menüpont ad bővebb tájékoztatást.

  Hirdetést csak regisztrált felhasználó adhat fel.

  A Regisztrált Felhasználó köteles betartani az oldal felhasználására és látogatására vonatkozó általános feltételeket, valamint ezen túlmenően a regisztrált felhasználóra vonatkozó további feltételeket is.

  A Felhasználó a regisztrációjával egyidejűleg elfogadja az általános felhasználási feltételeken túlmenően az alábbi rendelkezéseket:

  A Felhasználó köteles tiszteletben tartani más felhasználók és hirdetők személyhez fűződő jogait és emberi méltóságát, nem írhat vagy helyezhet el olyan tartalmat az oldalon, amely bárkinek a jogát sérti.

  A Felhasználó nem használhat obszcén vagy trágár kifejezéseket, nem lehet rasszista, nem tehet mások vallására, nemzeti, nemzetiségi, vagy a szexuális hovatartozása gyalázó, sértő kijelentéseket.

  A Szolgáltatás nem használható más tagok zaklatására, vagy más tagokról való információszerzésre. A Szolgáltató törölheti, vagy hozzáférésében korlátozhatja azokat a Felhasználókat, akik másokat zaklatnak.

  A Felhasználó az általa feltöltött tartalommal nem buzdíthat más, hasonló szolgáltatást kínáló oldal igénybevételére, nem csábítható oda más felhasználókat vagy hirdetőket.

  A Felhasználó semmilyen körülmények között nem tölthet fel olyan tartalmát, amely a Szolgáltató vagy a szolgáltatás érdekeit sérti, üzleti jó hírnevének sérelmével jár.

  A Felhasználó az oldalra csak valós tartalmat tölthet fel, a beszámolókban kizárólag saját, valós tapasztalatait írhatja meg.

  A Felhasználó csak saját magáról készült képet vagy videót helyezhet el az oldalon.

  Felhasználó felel az általa feltöltött tartalom jogtisztaságáért, így különösen azért, hogy az másnak a szerzői vagy más szellemi tulajdonjogát, személyhez fűződő jogát, emberi méltóságát nem sérti.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalom "felhasználói tartalomnak "minősül, amelyért kizárólagos felelősséggel tartozik.

  A Felhasználó az általa feltöltött felhasználói tartalomra nem kizárólagos, időben, földrajzi és nyelvi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére, amely kiterjed különösen a fordítás, más on-line médiumokban való egészében vagy részletében történő megjelentetésre (ideértve különösen: többszörözés, és, terjesztés, hozzáférhetővé tétel, a nyilvánossághoz való közvetítés, átdolgozás).

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalom, így különösen a beszámolók és hozzászólások moderálásra kerülnek, és csak azt követően jelennek meg a lapon. A moderálás alapelveiről e menüpont tartalmaz részletes tájékoztatást.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a beszámoló csak élő, az interneten nyilvánosan megjelenített hirdetéshez kapcsolódóan, aktuálisan kerül közzétételre, és amennyiben a hirdeté már nem található meg az intereneten, úgy az ahhoz kapcsolódó beszámoló is törlésre kerülhetnek.

  A Felhasználó az általa feltöltött töltött felhasználói tartalomért semmiféle ellenszolgáltatásban nem részesül, azoknak az oldalról történő eltávolítása esetén kártérítési igényt semmilyen jogcímen nem támaszthat.

  A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos mérlegelési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősít.

  A Szolgáltató indokolás és bármiféle kártérítési kötelezettség nélkül bármikor megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását és törölheti a Regisztrált Felhasználót a rendszerből.

  A Regisztrált Felhasználó bármikor módosíthatja saját adatait, vagy törölheti regisztrációját a saját fiókján keresztül.

 2. Regisztráció folyamata:

  Beszámolók, hozzászólások írásához az első alkalommal regisztrálnod kell magad, melynek során meg kell adnod a valós email címed és egy általad választott, még nem regisztrált becenevet. Ezt követően a megadott email címre egy visszaigazoló levelet kapsz, benne ideiglenes jelszavaddal.

  Első belépéskor a rendszer kérni fogja, hogy változtasd meg a jelszavad. Ha 24 órán belül nem változtatod meg a jelszavad, regisztrációdat töröljük.

  A jelszóváltozásról visszaigazoló email-t kapsz, az oldalra beceneveddel és az új, megváltoztatott jelszóval tudsz majd belépni.

  Jelszavad biztonságos megőrzése, és hogy az ne kerüljön illetéktelen személy birtokába kizárólag te vagy felelős, azért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Köteles vagy minden általában tőled elvárhatót megtenni személyes adataid, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében. Felelősséggel tartozol minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítód, illetve jelszavad felhasználásával valósult meg.

  A regisztráció során megadott személyes adatok kezelését a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban megadott feltételek szerint kezeli.

 3. A regisztráció esetleges visszautasítása, törlése:

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen
  • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
  • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók, valamint a hirdetők személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén.
  A visszautasítás, illetve visszavonás okáról email üzenetben tájékoztatunk.

 4. Regisztrált Felhasználók rangja:

  Az oldalon különböző módokon lehet pontot gyűjteni. Minél több pontot szerez valaki, annál magasabb rangba kerül. Az oldal összes funkciójának használatához pontokra, rang lépésekre lesz szükséged.

  Pontokat az oldalon való aktív részvétellel (pl. beszámoló írásával, játékkal, csevegéssel stb.) szerezhetsz. A rangok és pontok rendszeréről, valamint a pontszerzési lehetőségekről szintén a „Vendégeknek” szóló tájékoztatóban olvashatsz.

VI. A Hirdetőkre vonatkozó feltételek:


Hirdetés feladását az a regisztrált felhasználó kezdeményezheti, aki a Szolgáltatóval hirdetési szerződést köt a Hirdetési Feltételekben foglalt szabályok szerint.

VII. Rendelkezésre állás:


A Szolgáltató nem garantálja a Szolgáltatás és annak bármely funkciójának folyamatos rendelkezésre állását és a funkciók folyamatos igénybevételének lehetőségét. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi felhasználó, vagy meghatározott felhasználói kör, vagy adott felhasználó vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

VIII. Felelősség kizárása:


A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás keretében megjelenített információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Szolgáltató minden anyagot, információt minden szavatosság nélkül tesz hozzáférhetővé.

IX. Nemzetközi használat:


A Szolgáltató minden személyes adatot, információt és Felhasználói Tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kezel, dolgoz fel és tárol.

A Szolgáltatás különböző jogszabályokat alkalmazó államok területéről érhető el, vehető igénybe, a Felhasználó vállalja és szavatolja, hogy valamennyi helyi szabályt betart.

X. Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége:


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a weboldalán tájékoztatja a Látogatókat az Általános Szerződési Feltételek módosításáról.

Magyarországi emelt díjas SMS Ügyfélszolgálati ügyekben
(Kizárólag az emelt díjas SMS fizetéssel kapcsolatos technikai jellegű ügyekben, egyéb ügyekben az általános ügyfélszolgálatot keresse)
Ügyfélszolgálatot biztosító cég neve: Netfizetés.hu Kft.
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@netfizetes.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +3670-297-23-57
Ügyfélszolgálat postázási címe: Netfizetés.hu Kft. 1475 Budapest Pf: 222.
Kezdőlap Hirdetés feladás/szerkesztés ÁSZF Adatkezelés Moderálási alapelveink Kapcsolat